Úvod

ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
LIKVIDACE ODPADŮ

    Nabízíme

  • veškeré zemní práce, terénní úpravy
  • veškeré stavební a specializované práce
  • revitalizaci rybníků a ostatních vodních toků
  • návrhy zahrad a jejich realizaci
  • kanalizační řády a přípojky
  • odvoz stavebních odpadů včetně pronájmu kontejnerů
  • prodej stavebního materiálu
  • nákladní autodoprava